2006

Mënyra për ta kënaqur Perëndinë
Nënshrimi i plotë
Të mësosh prej shkatërrimit
Miqësi jo e shenjtë
Shenjtërimi i ditës së Shabatit
Stina e rritjes
Abrahami – Thyerësi i rekordit
Para se të vijë Ai
Të mposhturit e doktrinës së rreme
Shkatërrimi shpirtëror i Lotit
6 Kushtet e rilindjes
Bashkësia (shoqëria) më e përsosur
Ta marrim në konsideratë Besëlidhjen
Qëllimet e Satanait (pjesa 1)
Qëllimet e Satanait (pjesa 2)
Krishtërim jo i përsosur

Pse është kaq e veçantë Besëlidhja e Re?
Të ruajtur nga Fuqia e Perëndisë
Fuqia pastruese e Fjalës së Perëndisë
Të jesh apo të mos jesh
Në qoftë se… Atëherë
Hipokrizia – mëkati i fshehtë
Shkopinj dhe gurë
Studime mbi librin e 2 Gjonit (Pjesa 1)
Studime mbi librin e 2 Gjonit (Pjesa 2)
Studime mbi librin e 2 Gjonit (Pjesa 3)
Studime mbi librin e 2 Gjonit (Pjesa 4)
Të ecurit sipas Frymës

Fundi i udhëtimit
Të ecurit me Perëndinë
Kujt ia kemi dhënë besën?
Plangprishësi
Zoti na njeh
Pavdeksia e shpirtit (Pjesa 1)
Pavdeksia e shpirtit (Pjesa 2)
Predikuesit e ëmbël
Birësia e Besimtarëve
Bindja sipas Biblës (Pjesa 1)
Bindja sipas Biblës (Pjesa 2)
Bindja sipas Biblës (Pjesa 3)
Si e hap zemrën Perëndia

Çfarë është pagëzimi me Frymën e Shenjtë?
Vdekje në kusi
Bindja e Krishtit (Pjesa 1)
Bindja e Krishtit (Pjesa 2)
Të përgatitur për Fitore

Një ditë me vonesë
Bindja Praktike
A është e domosdoshme bindja? (Pjesa 1)
A është e domosdoshme bindja? (Pjesa 2)
Adhurimi i Zotit të Gjallë

A do ta njohim njëri-tjetrin në Qiell?
Jeta – më shumë se një egzistencë e thjeshtë
Pjekuria e krishterë
Teologjia e Zëvendësimit
Plani i Perëndisë për Izraelin, popullin e Tij
Mbreti duhet të mbretërojë
Kohët e Paganëve
Zbulesa Hyjnore
Zbulesa e folur dhe e shkruar
Vlera e Biblës
Ditët tona janë në dorën e Perëndisë
Kalebi – Burri me një frymë tjetër
Vetëm një minutë!
Sekreti i atij që fiton shpirtra
Duke bërë roje dhe duke paralajmëruar
Vend i Shenjtë
Krishtërimi në një shoqëri me kultura të shumëllojshme
Një pyetje e rëndësishme
Shpeshherë rrëzohemi përtokë, por nuk eliminohemi
Jezusin e kanë nxjerrë jashtë
Si mund të qëndroj i pastër?

Mbrapa

IMG_7762

Advertisements