2007

Fuqia e Jezus Krishtit (Pjesa 1)
Fuqia e Jezus Krishtit (Pjesa 2)
Fuqia e Jezus Krishtit (Pjesa 3)
Fuqia e Jezus Krishtit (Pjesa 4)
Fuqia e Jezus Krishtit (Pjesa 5)
Fuqia e Jezus Krishtit (Pjesa 6)
Fuqia e Jezus Krishtit (Pjesa 7)
Fuqia e Jezus Krishtit (Pjesa 8)
Bëj këtë
Ç’mik na është Jezu Krisht!
Vuajtja
Pse i lejon Perëndia provat?
Jemi krenarë apo mirënjohës?
Teksti i Famshëm Ungjillor
Izraeli – Shembulli Ynë
A e ndihmon idhujtaria adhurimin?
Krishtërim i Kripur
Urgjenca e kësaj ore
Çfarë Mund Të Bëjë e Çfarë Nuk Mund Të Bëjë Lutja
Zemra të burgosura
Dita kur planeti do të ngrohet edhe më shumë
Shëmbëlltyra e Merimangës
A e duam me të vërtetë Zotin?
Shpata e Eleazarit
Një thirrje për pendim
Shpresa e Lavdisë
Grisni zemrën tuaj
Krishti, Pashka jonë
Të mbushurit me Frymën
Harabeli i vetmuar
Perfeksionizmi
Emri i Perëndisë është i Shenjtë
Shtatë gjërat që urren Perëndia
Tre Parimet Drejtuese
Hiq dorë, Ndiq dhe Lufto
Një Herë i Shpëtuar, Përherë i Shpëtuar?
Ai Ateist i Marrë
Harpa dhe Shtiza
Shfajësimi nëpërmjet besimit
Djalli e pati fajin!
Të Turpëruarit e Mençurisë së Botës
A është e kufizuar Fryma e Zotit?
Ç’është e vërteta?
Të abuzuarit e mirësisë së Perëndisë
Pesë tipet e njerëzve, që mund ta shkatërrojnë kishën

Mbrapa

IMG_7762

Advertisements