2008

Perëndia i Gjallë
Kush është Ai, që unë të besoj në Të?
Kënaqësia e Davidit
A i ka dalë moda së vërtetës?
Katër fakte të rëndësishme rreth Fjalës së Perëndisë
Guxo të jesh Protestant
Nuk është puna se ‘çfarë di’, por se ‘kë njeh’
A ia vlen?
Paqja e Ringjalljes
Kush i bën më shumë përshtypje Perëndisë?
Delja e humbur
Enë prej argjili
Pesë gjërat, që nuk mund të gjenden dot në Ferr
Ku mund të gjendet kënaqësia?
Brezi që e harroi Perëndinë
Jeta e mbushur me Frymën e Shenjtë
Zbulesa e Perëndisë
Unë të fal
Zhgënjimi i Davidit
Rasti (Mundësia)
Fryma që e motivon Tod Bentlin
Frika e Perëndisë
Jezusi, Bariu Ynë
Konflikti i Perëndisë me kombin tonë
Qetësohu, shpirti im!
A janë rezultatet dëshmi e suksesit?
Ushtrimi shpirtëror
Neveria e Shkretimit
Të falurit me numër
Druri i Jetës
Si duhet të veprojmë, kur inatosemi?
Jezusi, Kryeprifti Ynë
Të adhuruarit në Frymë dhe në të Vërtetën
Vetëm Perëndia e di të ardhmen
Të qënit i përkryer – Maturia shpirtërore 
Perëndia sheh, dëgjon dhe di gjithçka
A je ti një i krishterë i përkushtuar?
Qëndro në Krishtin
Të Lindurit e Krishtit Prej Virgjëreshës -A na e mëson Bibla këtë doktrinë?
Lindja e Virgjër – Sa rëndësi ka kjo?
Krishtërim i Përqëndruar tek Kryqi

Mbrapa

Advertisements