2009

Llogaritja e shpenzimeve

Pse urrehen të krishterët?

Hiri i Perëndisë

Nga hiri në mëkat

Në fillim (pjesa 1)

Në fillim (pjesa 2)

Në fillim (pjesa 3)

Në fillim (pjesa 4)

Shenjtëria e Perëndisë

Ku ka ikur gëzimi?

Streha dhe forca e besimtarit

Ati i djalit plangprishës

Mos e humb kurajon!

Shëndeti shpirtëror

Shpengimi është i plotë

Ç’mendoni?

Dituria e vërtetë dhe dituria e rreme (pjesa 1)

Dituria e vërtetë dhe dituria e rreme (pjesa 2)

Dituria e vërtetë dhe dituria e rreme (pjesa 3)

Dituria e vërtetë dhe dituria e rreme (pjesa 4)

Zelli

Sovraniteti i Perëndisë dhe shpëtimi

Sindroma e mëkatit

Kupa që derdhet

Partnerë në lutje

Shtëpia e poçarit

Nuk jemi akoma të përkryer

Dëshmia e krishterë

A je veshur për dasëm apo për varrim?

E drejta jonë e hyrjes në Mbretërinë e Qiellit

Ngushëlloni Popullin Tim

Ji i lumtur – të janë falur mëkatet!

Kur Jezusi u ngrit për të folur

Rilindje personale

Të duruarit e vështirësive

Koha është tani

Çfarë mundësie!

Besimi i Kalebit

Një kishë me harmoni

Njeriu që nuk vdiq kurrë

Pastrimi i jetës sonë

Lutja përfundimtare

Të kthehemi tek Zoti

Përfitimi

Takimi, që s’ka për t’u anulluar prej askujt

Pse shqetësoheni?

Mbrapa

IMG_7762

Advertisements