2011

Dita e gjërave të vogla

Elohim

Besimi lëkundës i Abrahamit

Rruga e pastër

Perëndia i mahnitshëm

Kupa ime po derdhet

Besimi i Jokebedës

Vlera e mendimeve

Imazhe mbresë-lënëse

Jabetsi i nderuar

Rreziku i ndërhyrjes

Depresioni shpirtëror

I verbëri i Betsaidës

Më krahasoni!

Gjetja e ndihmës tek Froni i Hirit

Fitore mbi Baalin

Maria – Shërbëtorja e Zotit

Xhelozia e Perëndisë

Gjej kënaqësinë tënde në Zotin

Sprova e përditshme

Humbësi më i madh

Nëse nuk e besojnë Moisiun

Kush është ky Mbret i Lavdisë?

Mëkati i Sodomës

Një fjalë e sigurtë

A je një Abraham, apo një Lot?

Druri i Jetës

Sekreti i pemës së fikut

A do të dëgjojmë, apo jo?

Ndiqmëni!

Një psalm alfabetik

Gjetja e Perëndisë tek gjërat e zakonshme

Fuqia dhe mençuria

Hiri i Perëndisë është madhështor

Dashuria e Perëndisë

Të sigurtë në një botë të pasigurtë

Një moment jetë-ndryshues

Vepra edhe më të mëdha

Si një pemë e mbjellë gjatë ujit

Kujdes kur ecën!

Llustrimi i viçave prej ari

A ke paqe?

Ah, sa do doja të ishe edhe ti këtu!

Si zogu që endet

Hedhja poshtë e traditave

Në rregull, atëherë!

Fjala për ditët e fundit

Fjala

Me të bindur apo me forcë?

Lindja e pabesueshme e Jezusit

Mbrapa

IMG_7762

Advertisements