2012

Çfarë dite e gëzuar ka për të qenë ajo!

Ndikimi negativ i muzikës së kësaj bote tek besimtarët

Të vërteta të rëndësishme prej Noeut

Gjendja e mjeruar e njeriut të çoroditur dhe të mashtruar

Misteri i vullnetit të Perëndisë

Ku janë të krishterët?

Shitja e vetes

Gjej kënaqësinë tënde në Zotin

Qëllimi i një shëmbëlltyre të egzagjeruar

Puthja e faljes

Egjra dhe gruri

Mos ki frikë të jesh ndryshe nga të tjerët!

Po sikur Jezusi të mos kishte vdekur në kryq?

A jeni ulur siç duhet?

Fara që nuk prishet

Të sigurtë në dashurinë e Perëndisë

Një mundësi e artë

Numërimi i ditëve tona

Mbajtja e qëndrimit ndaj armikut

Shoqëria e krishterë

Zemërimi pa mëkat

Qëndrimi pranë plaçkave

Jezusi është tek dera!

Pse është e gabuar profecia e kalendarit të Majave?

Gara për fitore

A besojmë?

Fjala e realizuar

Urdhërimi më i madh

Shtoni perëndishmërinë!

Hedhja poshtë e Zotit

Të ndezur flakë!

Besim i çmuar

Mëkatet e neglizhencës

Pyetja

Molla

Gjashtë Ditët e Krijimit

Teoria e gabuar e evolucionit teist

Devocionet e përditshme

Perëndia dhe dhoma e Tij e pritjes

Përgatitja për ardhjen e Krishtit

Doktrina Biblike e Lirisë së Vullnetit

Dishepuj me difekte

Urdhërimi i dytë i madh

Dhoma e fronit të Perëndisë (pjesa 1)

Dhoma e fronit të Perëndisë (pjesa 2)

Dhoma e fronit të Perëndisë (pjesa 3)

Identiteti i vërtetë i foshnjës së Betlehemit

Mbrapa

IMG_7762

Advertisements