2013

Një fillim i ri

Rëndësia e Ungjillit

Padituria nuk është lumturi

Fytyra e Tij shkëlqen akoma

Një ndërgjegje e mirë

Tulla në vend të gurëve

Zemërbutët po bëhen gati!

Mos ki frikë

Mos u gëzo!

A je i ngopur me Zotin?

Realitetet e Ringjalljes

Thirrja jonë e shenjtë

Vendimet e mëdha të zemrës

Dy pyetje të rëndësishme

Dy fjalë të mrekullueshme

Shkule të keqen!

Shëmbëlltyra në një gosti

Jeta në rrezik

Gabimi i madh i Teorisë së Zëvendësimit

Kthimi tek Perëndia

Përgatitja për përjetësinë

Gjërat që i urrej

Pastërtia e zemrës – si mund ta mbajmë zemrën të pastër?

Domosdoshmëria për zell

Të dorëzuar plotësisht ndaj Zotit

Pse merakosemi? (Pjesa 1)

Pse merakosemi? (Pjesa 2)

Pasuritë tona në Krishtin

A është keq ndëshkimi kapital?

Shumë zhurmë për asgjë

Sillni ndërtuesit!

Mposhtja e bishës me sy jeshile

Zoti është i madh

Besimi

Pasuritë

Rrëmbimi (Pjesa 1)

Rrëmbimi (Pjesa 2)

Rrëmbimi (Pjesa 3)

Rrëmbimi (Pjesa 4)

Gati për gjykim

Pse pagëzohen të krishterët?

Jeta pas pagëzimit

Pagëzimi sipas Biblës

Darka e Zotit

Unë besoj në Jezusin

Fundi i jetës

Devocioni i Jozefit

Nuk i kuptuan Krishtlindjet

Mbrapa

IMG_7762

Advertisements