2014

Krahu i Perëndisë nuk është i shkurtër!

Provimi

Një zjarr i vogël

Si mund të mbijetojmë, kur na sulmon luani?

Një fjalë shumë e rëndësishme

Kjo është padrejtësi!

Kini kujdes se mos ju mahnitin me magji!

Të ecurit me Krishtin

Kisha me dhëmb të thyer

Fjalë të mira

Heroina Rahab

Dy fjalë të rëndësishme (Pjesa 1)

Dy fjalë të rëndësishme (Pjesa 2)

Dy fjalë të rëndësishme (Pjesa 3)

Festë përkujtimore

I pëlqeu Zotit ta rrihte

Veli i shqyer

Me pak fjalë

Ruhuni!

Krishtërimi i sotshëm

Të veshur me Krishtin

Fuqia e Pentikostit

Mesazhi i Jeremias (Pjesa 1)

Mesazhi i Jeremias (Pjesa 2)

Pastrimi i rrëmujës

E lidhur, e ndryshuar dhe e birësuar

Të jetuarit plot gëzim

Të bekuar pa masë

Tre rrugë për të ecur

Pjekuria e krishterë

Çfarë shkroi Jezusi?

Ndryshimi i ligjeve të kombit

A e do me të vërtetë Zotin me gjithë zemër?

Të pasur prej Krishtit

Fuqia hyjnore

Prediko si Pali!

Të lindur prej Frymës – Të mbushur me Frymën

Themelimi i Mbretërisë së Perëndisë

Na mjafton Fjala!

Sovrani i stuhisë

Këngët e Frymës

Garancitë e Hirit

Perëndia është gjithmonë i përpiktë

Jeta e përqëndruar tek kryqi (Pjesa 1)

Jeta e përqëndruar tek kryqi (Pjesa 2)

Jeta e përqëndruar tek kryqi (Pjesa 3)

Ëndrra të mëdha

Bekimi i Krishtlindjeve

Mbrapa

IMG_7762

Advertisements