Filipianëve

Philippians_alb

Studimi i plotë në formatin PDF

Studimi 1: Parathënie
Studimi 2: Përshëndetje
Studimi 3: Punë e mirë
Studimi 4 Dashuria që tepron gjithnjë e më shumë
Studimi 5 Predikimi i Krishtit
Studimi 6 Pritja me padurim
Studimi 7 Nënshtetësia e krishterë
Studimi 8 Dhembshuria e krishterë
Studimi 9 Mendjemadhësia shpirtërore
Studimi 10 Mendja e Krishtit
Studimi 11 Poshtërimi i Krishtit
Studimi 12 Lartësimi i Krishtit
Studimi 13 Punoni!
Studimi 14 Pishtarë të ndriçuar
Studimi 15 Mbajtja lart e Ungjillit
Studimi 16 Shembulli i Timoteut
Studimi 17 Shembulli i Epafroditit
Studimi 18 Gëzohuni në Krishtin Jezus!
Studimi 19 I konsiderova humbje
Studimi 20 I konsideroj humbje
Studimi 21 Thirrja e lartë
Studimi 22 Armiqtë e kryqit
Studimi 23 Kthejini sytë nga Jezusi!
Studimi 24 Gjashtë kushte për paqen shpirtërore (Pjesa 1)
Studimi 25 Gjashtë kushte për paqen shpirtërore (Pjesa 2)
Studimi 26 Gjashtë kushte për paqen shpirtërore (Pjesa 3)
Studimi 27 Dhuratat dhe Mbështetja
Studimi 28 Zemërgjerësia sakrifikuese
Studimi 29 Pasuri në lavdi
Studimi 30 Amen dhe Amen

Mbrapa

IMG_7762