Jeta e Davidit

Life of David Large Albanian

1 Premtimi i një fillimi të ri
2 Udhëtimi i frikshëm
3 Pamja e jashtme
4 I zgjedhuri
5 Harpisti i talentuar
6 Sfida
7 Në luginë
8 Shpërblimi
9 A nuk ka arsye?
10 Luani dhe ariu
11 Një shpatë e mprehtë apo një gur i lëmuar?
12 Mu në qendër!
13 Bir i kujt është ky?
14 Shpirtrat e lidhur
15 Një shtëpi e re
16 Një besëlidhje miqësie
17 Kënga e vrasësit
18 Xhelozia dhe shtiza
19 Plani i ligë
20 Prika (Paja) e çuditshme
21 Vriteni Davidin!
22 Davidi manekin
23 Persekutuesi profetizues
24 Çfarë kam bërë?
25 Besëlidhja
26 I gjendur në një situatë të vështirë
27 Ai duhet të vdesë!
28 Miq të ndarë
29 Gënjeshtra e Davidit
30 Buka e shenjtëruar për një njeri të pashenjtëruar
31 Kthimi i shpatës
32 Davidi jargë-lëshues
33 Adulami
34 Lajmi i keq
35 Mirësia ndaj Kejlahut
36 Miqësia e përtërirë
37 Shkëmbi i ndarjes
38 Saulit i falet jeta
39 Pyetja e Davidit
40 Përgjigja e Saulit
41 Vdekja e Samuelit
42 Njeriu i ashpër
43 Kush është Davidi?
44 Ndërhyrja
45 Ligjërata e Abigailit
46 Pranimi
47 Poligamia e Davidit
48 Ja, ku takohemi përsëri!
49 Do t’i vijë dita!
50 Kam vepruar si budalla!
51 Vajtja në Gath
52 Shkatërrim dhe Mashtrim
53 Dilema e Davidit
54 Inkurajimi i Davidit
55 Përgjigja ndaj lutjes së Davidit
56 Skllavi Egjiptas
57 Plaçka e Davidit
58 Ligji i Davidit
59 Davidi dëgjon se Sauli ka vdekur
60 Vallë, si ranë trimat?
61 Mbreti i Judës
62 Arroganca e Abnerit
63 Familja e Davidit
64 Kthimi i Mikalit
65 Davidi nderon Abnerin
66 Mallkimi i Davidit
67 Davidi mban zi për Abnerin
68 Një krim mizor
69 Sundimi i Davidit
70 Drejt Jeruzalemit
71 Ndërtimi dhe konkubinat
72 Këmbëngulja e Filistenjve
73 Perets-Uzahu
74 Vallëzimi i Davidit
75 Përçmimi i Mikalit
76 Dëshira e Davidit
77 Mjeshtri ndërtues
78 Përgjigja mbretërore
79 Fitoret e Davidit
80 Mirësia e Davidit
81 Amoni i urryer
82 Siria e mundur
83 Shkaku i tradhtisë bashkëshortore të Davidit
84 Tradhtia bashkëshortore e Davidit – Shtatzania e Bathshebës
85 Tradhtia bashkëshortore e Davidit – Pashpirtësia
86 Tradhtia bashkëshortore e Davidit – Ndëshkimi
87 Tradhtia bashkëshortore e Davidit – Fëmijët
88 Simbolet mbretërore të Rabahut
89 Amnoni i paturpshëm – Epshi
90 Amnoni i paturpshëm – Urrejtja
91 Amnoni i paturpshëm – Pasojat
92 Dëshpërimi i Davidit
93 Vejusha e urtë
94 Vendimi i Davidit
95 Zemrat e fituara
96 Komploti i fortë
97 Kthimi në shkretëtirë
98 Hushai ndihmues
99 Tsiba dinak
100 Shimei gojështhurur
101 Këshilla e Ahithofelit
102 Agresjoni i Ahithofelit
103 Konspiratorët guximtarë
104 Mbrojtësit e Davidit
105 Vrasja e Absalomit
106 Hidhërimi për Absalomin
107 Dhimbja e Davidit
108 Pasiguria e Izraelit
109 Shimei plan-thurës
110 Mefiboshethi zemërgjerë
111 Barzilaj dashamirës
112 Izraeli i inatosur
113 Sheba rebel
114 Vrasja e Amasës
115 Sheba i vrarë
116 Zia e bukës
117 Gjigandët e mëdhenj
118 Regjistrimi i mallkuar i popullsisë
119 Murtaja si ndëshkim
120 Pagesa e çmimit
121 Një grua për ngrohje
122 Adonijahu mendjemadh
123 Guximi i Bathshebës
124 Deklarimi i Davidit
125 Vdekja e Davidit

Mbrapa

IMG_7762