Letrat e Palit drejtuar Thesalonikasve

alb Thessalonians large

1 Thesalonikasve

Përshëndetje 1:1-2

Tre Hiret 1:3

Të Zgjedhurit dhe Shpëtimi Ynë 1:4-5

Vuajtja dhe Gëzimi 1:6

Një Kishë Ungjillore 1:7-10

Predikim i guximshëm 2:1-2

Akuzat 2:3

Të predikuarit me integritet 2:4-6

Zemërbutësia e Palit 2:7-9

Integriteti (Ndershmëria) Personale 2:10-12

Bashkësia (Shoqëria) e krishterë 2:13-14

Përndjekja 2:15-16

Kurora e Gëzimit 2:17-20

Inkurajim në kohë vuajtjeje 3:1-4

Kurrë mos e nënvlerëso Satanain 3:5

Qëndroni të patundur! 3:6-10

Pa të meta në shenjtëri 3:11-13

Jetojmë për ta kënaqur Perëndinë 4:1-2

Shenjtërimi 4:3a

Pastërtia Personale 4:3b-4

Pastërtia e vënë në praktikë 4:5-7

Dashuria Vëllazërore 4:8-10

Silluni me nder  4:11-12

Ku janë të vdekurit? 4:13-14

Do të rrëmbehemi bashkë 4:15-18

Kur? 5:1-3

Bij të Dritës 5:4-7

Të Qënit Esëll 5:8

Siguria (Garancia) e shpëtimit 5:9-10

Ngushëlloni dhe ndërtoni njëri-tjetrin 5:11

Respekt Ndaj Drejtuesve  5:12-13

Disiplina në Kishë 5:14-15

Jini të gëzuar! 5:16

Lutja këmbëngulëse 5:17

Falenderoni 5:18

Të shuarit e Frymës 5:19

Mos i përbuzni profecitë! 5:20

Provoni të gjitha gjërat 5:21

Qëndroji larg së ligës 5:22

Lutja përfundimtare e Palit 5:23-28

2 Thesalonikasve

Përshëndetje 1:1-2

Besimi që rritet gjithnjë e më shumë 1:3-4

Hakmarrja 1:5-6

Pushimi (Prehja) 1:7

Ndëshkim i Zjarrtë 1:8-9

I Lavdëruar në Shenjtorët e Vet 1:10

Lutja e Palit 1:11-12

Të mos ju prishet mendja 2:1-2

Ta marrim nga e para (pjesa 1) 2:3-5

Ta marrim nga e para (pjesa 2) 2:6-8

Ta marrim nga e para (pjesa 3) 2:9-12

Të zgjedhur prej Perëndisë 2:13-14

Ngushëllim i përjetshëm 2:15-17

Fjala e shpejtë 3:1

Sa absurde! 3:2

Perëndia ynë besnik 3:3

Drejtimi 3:4-5

Vëllezërit e çrregullt 3:6

Shembulli personal i Palit 3:7-9

Një urdhërim i rreptë? 3:10

Shiko punën tënde! 3:11-13

I turpëruar dhe i këshilluar 3:14-15

Mbetsh me shëndet! 3:16-18

Mbrapa

IMG_7762