Psalmi 119

Psalmi119

Alefi – Fjala e bekuar
Bethi – Fjala që pastron
Gimeli – Fjala ndriçuese
Dalethi – Fjala ringjallëse
Hei – Fjala e fuqishme
Vau – Fjala fitimtare
Zaini – Fjala ngushëlluese
Hethi – Fjala ruajtëse
Tethi – Fjala e çmuar
Jodi – Fjala ngushëlluese
Kafi – Fjala mbështetëse
Lamedi – Fjala e Përjetshme
Memi – Fjala e mençur
Nuni – Fjala ndriçuese
Sameku – Fjala gjykuese
Ajini – Fjala çliruese
Pei – Fjala udhëheqëse
Sadei – Fjala pastruese
Qofi – Fjala forcuese
Resi – Fjala gjallëruese
Sini – Fjala e mrekullueshme
Tau – Fjala triumfatore

Mbrapa

IMG_7762

Advertisements