SHENJTERIMI

Shenjterimi

Ne kete studim ne do te shohim kater aspekte te shenjterimit. Keto jane:

Domosdoshmeria e Shenjterimit
1. Nevoja
2. Te shohesh Perëndine

3. Te qenit nje me Perëndine
4. Dobijshmeria dhe Fuqia
5. Fuqia e Dashurise
6. Gati per Ardhjen e Krishtit
7. Fuqi per te Lavderuar ne Kohen e Poshterimit 
8. Fuqia per t’u Bindur

Natura e Shenjte
1. Sherimi i Shpirtit

2. Ndergjegjia
3. Vullneti
4. Deshirat
5. Pasionet
6. Imagjinata
7. Mendja
8. Kujtesa

Menyra e Shenjter
1. Dhurata e bekuar
2. Perëndia e bën (punën e shenjtërimit) nëpërmjet dashurise
3. Perëndia e bën (punën e shenjtërimit) nëpërmjet ndreqjes
4. Perëndia e bën (punën e shenjtërimit) nëpërmjet Premtimeve
5. Perëndia e bën (punën e shenjtërimit) nëpërmjet Gjakut të Krishtit
6. Perëndia e bën (punën e shenjtërimit) nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë
7. Perëndia e bën (punën e shenjtërimit) nëpërmjet Fjalës
8. Perëndia e bën (punën e shenjtërimit) nëpërmjet dedikimit (ndarjes nga bota)

Koha e Shenjterimit
1. Koha është tani
2. Dëshirë e flaktë
3. Bindja
4. Ndriçimi i shpirtit
5. Pendesa
6. Përulja
7. Besimi
8. Sprova e besimit

Secili prej ketyre aspekteve, se bashku me paratheniet dhe nen-titujt e tyre, do te rezultoje ne nje studim me 36 pjese. 

“Atehere kur nje kishe eshte e shenjte, atehere edhe deshmia a saj per Krishtin do te jete e fuqishme.” Charles Spurgeon

Ky studim eshte i bazuar mbi librin “Shenjterimi” nga autori A. Paget Wilkes

Mbrapa

IMG_7762