Shlyerjen e Fajit

Një studim i përjavshëm në internet mbi ‘Shlyerjen e Fajit’

Studimi 1 Themeli
Studimi 2 Dëshmia e Dhiatës së Vjetër
Studimi 3 Dëshmia e Dhiatës së Re
Studimi 4 Perëndia aq shumë aq botën
Studimi 5 Domosdoshmëria e vdekjes së Krishtit
Studimi 6 Bindja e Krishtit
Studimi 7 Dhimbja fizike dhe vdekja e Krishtit
Studimi 8 Mbartësi i mëkatit
Studimi 9 I braktisur nga të gjithë
Studimi 10 Shpengimi nëpërmjet Gjakut
Studimi 11 Shenjtërimi nëpërmjet Shlyerjes së Fajit
Studimi 12 Shlyerja e pakufizueshme e fajit
Studimi 13 A ka shërim në shlyerjen e fajit?
Studimi 14 Të lutesh për aplikimin e gjakut të Krishtit

Mbrapa

IMG_7762