Ungjilli Sipas Markut

marks_gospel_albanian

Mesia dhe Lajmëtari i Tij
Mjeshtri dhe Peshkatarët e Tij
Çliruesi dhe Ilaçi i Tij
Predikuesi dhe Lutjet e Tij
Zoti dhe Lebrozi
Mjeku i madth dhe i Paralizuari
Dhëndrri dhe kacekët
Shpëtimtari dhe e Shtuna (Dita e Shabatit)
Shëruesi i mrekullueshëm dhe dora e tharë
I vajosuri dhe të Caktuarit
Shpëtimtari i Pashoq dhe Mëkati i Pafalshëm
Mbreti dhe Familja e Tij
Shpëtimtari dhe Mbjellësi
Drita e Vërtetë dhe Llamba besnike
Bujku dhe e korrura
Shpëtimtari i Fuqishëm dhe Fara e Sinapit
Biri i Perëndisë dhe Furtuna e Fuqishme
Çliruesi dhe I pushtuari nga demoni (Pjesa 1)
Çliruesi dhe I pushtuari nga demoni (Pjesa 2)
Zoti Sovran dhe Gruaja e Sëmurë
Zoti i Gjallë dhe Vajza e Vogël
Profeti Më i Madh dhe Njerëzit Mosbesues
Kreu dhe Lajmëtarët e Tij
Jezusi që u keqkuptua dhe Martirizimi i Gjonit
Dashuria e Krishtit dhe Çlodhja e të Krishterit
Shpëtimtari i Mahnitshëm dhe Furnizimi i Mrekullueshëm
Shpëtimtari i Fuqishëm dhe Stuhia e Mesnatës
Zoti i Drejtë dhe Drejtuesit Fetarë
Mesia i Shenjtë dhe Zemra e Njeriut
Shpëtimtari dhe Sirofenikasja
Zoti dhe Gjuha e Zgjidhur
Dashuria e Shpëtimtarit dhe Shtatë Bukët
Zoti i plotfuqishëm dhe Majaja e farisenjve
Mjeshtri i Bekuar dhe i Verbëri
Parashikimi i Kryqit të Mesias dhe Dëshmia e Mrekullueshme e Besimit
Doktrina e Shpëtimtarit mbi Vetë-Mohimin
Mësimi i Mjeshtrit në Malin e Shpërfytyrimit
Zoti i Fuqishëm dhe Djali i Pushtuar prej Demonit
Krishti i Dashur dhe Fëmija i Vogël
Shpëtimtari dhe Sektarizmi
Mjeshtri dhe Martesa
Krishti Dashamirës dhe Fëmijët e Bekuar
Mjeshtri Mbretëror dhe Pasaniku
Premtimi i Krishtit dhe Parashikimi i Kryqit
Dashuria e Krishtit dhe Të Qënit si Krishti
Krishti i Dashur dhe Pozita e Bartimeut
Jezusi hyn në Jeruzalem
Jezus Krishti dhe Kisha e Judenjve
I dashuri dhe Besimtari
Krishti i Lartë dhe Zemërgurësia Priftërore
Tregimi i Jezusit dhe Kombi Izraelit
Krishti dhe Çezari
Shpëtimtari dhe Ringjallja
Krishti dhe Urdhërimet
Mesia i Mrekullueshëm dhe Monedha e Vejushës
Profeti dhe Profecia e Tij
Këshilla e Shpëtimtarit lidhur me Ardhjen e Tij të Dytë
Traktati i Zotit lidhur me Shtrëngatën e Fundit
Krishti i Shumëpritur dhe Ardhja e Papritur e Tij
Shpëtimtari dhe Vaji i Parfumuar me Nard
Jezusi dhe Juda
Sakrifica e Zotit dhe Darka e Tij e Fundit
Bariu i Goditur dhe Delet e Shpërndara
Agonia e Shpëtimtarit dhe Indiferenca e Shërbëtorëve të Tij
Mbreti dhe Puthja
Krishti i ndëshkuar pa të drejtë
I Dashuri dhe I Rëni në Mëkat
Princi i Paqes dhe Ponc Pilati
Krishti i Kryqëzuar
Vdekja e Mesisë dhe Errësira e Mistershme
Varrimi i Zotit dhe Guri i Madh
Shpëtimtari i Ringjallur dhe Guri i Rrokullisur
I Vajosuri dhe Shfaqjet e Tij
Ngritja e Krishtit në Qiell dhe Mandati i Apostujv

Mbrapa

IMG_7762